Offentlig møde: Europæisk samarbejde efter Brexit

Mange forsøger at udlægge Brexit som ren protektionisme og nationalisme, og opfatter det som en trussel mod fremtidig europæisk gensidig forpligtende samarbejde. Vi tror, at Brexit er en chance for at tænke nye muligheder for samarbejde i Europa, både med dem, der er med i EU og med dem, der står udenfor.

Kom og vær med til offentligt debatmøde om

Europæisk samarbejde efter Brexit

Lørdag den 29. april kl. 14:30 til ca. 17:30 på Café Drop Inn, Kompagnistræde 34, København.

Oplæg:

Lave_K__Broch1

Storbritannien efter Brexit, v. Lave K. Broch, Folkebevægelsen mod EU og formand for EU-modstand fra Midten

Johanne2

Er EFTA et muligt alternativ til EU?, v. Johanne Langdal Kristiansen, Europa-ordfører for Retsforbundet

morville

Hvad kan Brexit betyde for Norden?, v Jesper Morville, formand for Frit Norden og bestyrelsesmedlem i EU-modstand fra Midten

Spørgsmål, kommentarer og debat. Ordstyrer Lars Mollerup-Degn, formand for EU-modstand fra Midten.

Arrangementet er gratis. Der kan købes drikkevarer m.m. i Caféen.

Bevilling fra Europanævnet: Hjælp os med at fylde kampagnekassen op!

Vi har fået bevilget støtte fra Europa-nævnet til to projekter i foråret 2017. Et offentligt debatmøde og en debatavis som indstik i landsdækkende aviser og på internettet. Tilsagnet er tilsammen på ca. 33.000 kr., men forudsætter, at selv bidrager med 56% af de samlede udgifter. Sammenlagt skal projekterne altså koste omkring 75.000 kr., hvoraf egenfinansieringen skal være på 42.000 kr.  Vi skal selv lægge hele beløbet ud og aflægge regnskab, inden vi kan få tilsagnet fra Europa-nævnet udbetalt.

Så mange penge har vi ikke i vores forholdsvis nystartede forening. Vi vil derfor gerne opfordre alle, som gerne vil støtte EU-modstanden fra midten af dansk politik om at sende os et bidrag til kampagnekassen. Stort eller lille. Ethvert beløb er velkomment og nødvendigt.

Du kan overføre bidrag til vores bankkonto: 9570-11806368 eller du kan sende det med MobilePay til: 21 53 41 13.

Skriv gerne “Kampagne” i tekstfeltet, så vi ved, at det er et bidrag til kampagnekassen.

Du kan også hjælpe os, ved at melde dig ind i foreningen, så vi bliver stærkere. Det kan du gøre her.

På forhånd tak for hjælpen!

1 år efter Nej til afskaffelse af retsforbeholdet: hvad nu?


Kom til offentligt møde Retsforbeholdet, demokrati og retspolitisk samarbejde uden afgivelse af selvbestemmelse

helgeb1
Helge Rørtoft-Madsen
Hedvig2
Hedvig Vestergaard
bjc3b8rn-elmquist1
Bjørn Elmquist

 

Sted: Cafe Stella (1. sal), Kompagnistræde 18, København K.

Tidspunkt: Lørdag den 3. december kl. 13.00-15.15 (derefter er der generalforsamling i foreningen EU-modstand fra midten kl. 15.30-17.00).

Program:

Læs videre 1 år efter Nej til afskaffelse af retsforbeholdet: hvad nu?

Indkaldelse til generalforsamling 2016

Joined Hands19. november 2016

Kære medlem!

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

lørdag den 3. december 2016 kl. 15.30 – 17.00

på Café Stella, Kompagnistræde 18, 1. sal, 1208 København K

(i umiddelbar forlængelse af det offentlige møde kl. 13.00 – 15.15)

Dagsorden:

Læs videre Indkaldelse til generalforsamling 2016

Skriv aldrig under på en blankocheck!

Alle er enige om det udmærkede i, at Danmark er med i Europol. Men stemmer du ja, giver du Folketingets flertal lov til at slutte sig til al kommende EU-lovgivning på retsområdet uden folkeafstemning.

Og nu truer EU de danske vælgere ved at melde ud, at en parallelaftale vil være vanskelig at opnå, og at indholdet vil blive dårligt for Danmark. Men vi bør ikke lytte efter trusler.

Niels M. Uldall
medlem af
EU-modstand fra midten – et nyt midteroprør
nu@eumodstandframidten.dk

 

I akutte sager får Norge hurtige svar fra Europol

Lave_K__Broch1
Lave K. Broch, formand for EU-modstand fra midten

En stor del af ja-sidens kampagne bygger på, at Danmark efter et nej den 3. december kan få svært ved at få oplysninger fra Europols register, og at det kan tage Norge, der har en mellemstatslig samarbejdsaftale med Europol, op til to dage at få oplysninger fra Europols register i  ordinære sager. Men den danske ja-side glemmer at fortælle hvordan det forholder sig i akutte sager.

Flere politikere fra ja-siden påstår nærmest, at Danmark på grund af spørgsmålet om adgangen til Europols register vil blive et fristed for mange typer af international kriminalitet efter et dansk nej den 3. december. Statsminister Lars Løkke Rasmussen har f.eks. sagt:

”Så vil man narkobander, tyvebander og pædofiliringe til livs, så skal man stemme ja. Har man en anden ambition, så skal man stemme nej” (tv2.dk den 17. marts 2015).

Men norsk politi har forklaret, at Norge i akutte sager kan få oplysninger fra Europol-registret, helt ned til 15 minutter efter at der er blevet spurgt (Kilde: Folketingets EU-oplysning). Det må derfor forventes, at Danmark i et mellemstatsligt samarbejde med Europol også kan få hurtige svar, når det gælder noget akut.

Dermed falder en del af ja-sidens vigtigste argument fra hinanden.

Al snak om, at Danmark vil blive et fristed for mange typer af kriminalitet, er ikke andet end en god gammeldags skræmmekampagne.

Norge, Island og Schweiz – der ikke har givet EU overstatslig magt på retsområdet – er ikke mere ramte af kriminalitet end EU-landene. Men til gengæld har Norge, Island og Schweiz demokratisk kontrol med retspolitikken og samarbejder internationalt om bekæmpelse af kriminalitet. Det vil Danmark også kunne gøre efter et nej i afstemningen. Derudover kan vi i en forhandling med EU efter et nej foreslå, at Danmark og Europol indgår et tættere samarbejde, så begge parter i ordinære sager også kan få svar hurtigere.

Danmark kan og skal samarbejde internationalt om bekæmpelse af kriminalitet, men vi skal ikke give EU overstatsligt magt inden for retspolitikken. For det vil være til skade for demokratiet og retssikkerheden.

Stem nej den 3. december!

Svaret er Nej!

LMD
v. Lars Mollerup-Degn, formand for EU-modstand fra Midten

 

 

 

Om jeg tror, Lars Løkke har mandat til at give garantier, der ”holder til solen brænder ud”?stem nej stamp

– Svaret er NEJ, også den 3. december!

Om jeg tror, at forliget om at holde visse dele af retspolitikken på danske hænder, aldrig kan brydes eller opsiges?stem nej stamp

– Svaret er NEJ, også den 3. december!

Om jeg tror, Danmark vil blive et helle for organiseret kriminalitet, hvis vi har en parallelaftale med Europol i stedet for en tilvalgsordning?stem nej stamp

– Svaret er NEJ, også den 3. december!

Om jeg ønsker, at retten til at stille lovforslag om dansk retspolitik skal ligge hos EU-kommisionen i stedet for hos danske politikere i Folketinget?stem nej stamp

– Svaret er NEJ, også den 3. december!

Om jeg ønsker, at strafferammer i Danmark skal fastlægges i EU?stem nej stamp

Svaret er NEJ, også den 3. december!

Om jeg ønsker at overdrage beslutning om eksempelvis genindførelse af dødsstraf i Danmark til EU?stem nej stamp

– Svaret er NEJ, også den 3. december!

Om jeg ønsker, at EU skal bestemme den kriminelle lavalder i Danmark?stem nej stamp

– Svaret er NEJ, også den 3. december!

Om jeg mener, det er i orden, at EU kan pålægge danske myndigheder at efterforske sager i Danmark, som ikke er ulovlige her i landet?stem nej stamp

– Svaret er NEJ, også den 3. december!

Om jeg tror, de andre lande i Europol har nogen som helst interesse i at afvise indgåelse af parallelaftale med Danmark efter et nej?stem nej stamp

– Svaret er NEJ, også den 3. december!

Om der findes en fortrydelsespille, hvis vi senere ønsker at genindføre retsforbeholdet?stem nej stamp

– Svaret er NEJ, også den 3. december!

Om tilvalgsordningen også er en fravalgsordning, hvis vi senere vil trække politikområder tilbage til Folketinget?stem nej stamp

– Svaret er NEJ, også den 3. december!

Om det er rigtigt, at det kun er dele af retsforbeholdet, der ophæves ved et ja?stem nej stamp

– Svaret er NEJ, også den 3. december!

Om jeg synes, det styrker nærdemokratiet, at flytte suverænitet over retspolitikken fra Folketinget til EU?stem nej stamp

– Svaret er NEJ, også den 3. december!

Om jeg synes, det styrker retssikkerheden at Grundloven fremover skal underlægges EU’s overstatslige traktater?stem nej stamp

– Svaret er NEJ, også den 3. december!

Om jeg er i tvivl om, hvad jeg skal stemme?stem nej stamp

– Svaret er NEJ, også den 3. december!