Hvem er vi?

To blishøns på isen. Refleksion ved Frederiksborg Slot
To blishøns på isen. Refleksion ved Frederiksborg Slot

EU-modstand fra midten er en forening, der har til formål af støtte EU-modstand og kritik, med udgangspunkt i midten af dansk politik. De kritiske røster om EU fra de politiske fløje er i dag mest synlige. Men også i midten af det politiske spektrum findes der mange, som ikke bryder sig om EU’s overstatslige struktur, demokratiske underskud og en økonomisk ideologi, som altid lader hensynet til kapital og økonomisk vækst og profit gå forud for alle andre hensyn, såsom klimabeskyttelse, retfærdig fordeling, nærdemokratisk kontrol og indflydelse eller beskyttelse mod forurening og rovdrift på jordens ressourcer.

Ved folkeafstemningen om retsforbeholdet d. 3. december 2015 var der 30-50% nej-sigere i de fleste store ja-partier. Det viser, at EU-kritikken er bredt til stede i befolkningen – men ikke repræsenteret på Christiansborg.

EU-modstand fra midten er ikke et politisk parti, men ønsker at støtte EU-kritiske kandidater og kampagner, som hører til på den politiske midterbane, så Folketinget kan blive sandt repræsentativt, også på det EU-politiske område.

Vi håber mange vil støtte os! Vil du?

Indmeldelsesblanket
Støt os
Grundlag og vedtægter