Derfor stemmer jeg nej 3. december

Niels-haus-2-images
Niels Hausgaard, entertainer og hesteopdrætter

Jeg stemmer NEJ, fordi:

”Det handler ikke om detaljer. Det er et spørgsmål, om det er et skridt i centralistisk retning, og om det er nødvendigt. Derfor anbefaler jeg et nej den 3. december”

 


Ditte Staun
Ditte Staun, medlem af Skive Byråd for Radikale Venstre

Jeg stemmer NEJ, fordi:

”Danmark skal ikke give EU overstatslig magt på retsområdet. Vi skal bevare retsforbeholdet, så vi både kan sikre demokratiet de bedste vilkår og samarbejde internationalt. Stem nej den 3. december”

 


bjc3b8rn-elmquist1
Bjørn Elmquist, advokat (H) og tidl. MF (R og V)

Jeg stemmer NEJ, fordi:

”Kun med retsforbeholdet sikrer vi, at folketingsmedlemmerne kan stilles til ansvar for de rammer, der er i Danmark for politiets beføjelser for, hvordan vi som borgere overvåges, og for, hvordan vi vil kunne blive udleveret til retsforfølgelse i andre EU-lande. Retsforbeholdet er derfor til gavn for både det nære demokrati og den retssikkerhed, vi hylder hvert år på Grundlovsdag”


Lave_K__Broch1
Lave K. Broch, 1. suppleant til EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU og medlem af Radikale Venstre

Jeg stemmer NEJ, fordi:

”Danmark kan og skal samarbejde internationalt, men vi skal ikke give EU overstatslig magt over vores retspolitik. Et ja vil være til skade for vores demokrati – for når EU får overstatslig magt, mister Folketinget retten til at stille lovforslag inden for det pågældende område. Jeg anbefaler et klart nej den 3. december”


LMD
Lars Mollerup-Degn, landsleder Areopagos, formand for EU-modstand fra Midten – et nyt midteroprør

Jeg stemmer NEJ, fordi:

”Jeg er imod, at danske myndigheder efter en eventuel ophævelse af retsforbeholdet kan pålægges europæisk krav om at skulle efterforske danske statsborgere i sager, der ikke er strafbare i Danmark. Det krænker min retsfølelse. Dansk lovgivning skal være styrende for den udøvende og dømmende magt i Danmark”

 


luise

Luise Hemmer Pihl, bestyrelsesmedlem af EU-modstand fra midten

Jeg stemmer NEJ, fordi:

“Et ja vil give et tilfældigt folketingsflertal mulighed for at overføre uspecificerede områder af Danmarks retspolitik til EU. Og når et område er overført til EU, kan et senere folketingsflertal ikke tage det tilbage eller ændre i det, der så er blevet fælles EU-ret. Det er en alvorlig svækkelse af det repræsentative demokrati. Og det har aldrig været meningen med Grundlovens §20, der handler om overgivelse af suverænitet i nærmere bestemt omfang”


morville
Jesper Morville, bestyrelsesmedlem, EU-modstand fra midten – et nyt midteroprør

Jeg stemmer NEJ, fordi:

”Retsvæsen og politi hører, ligesom valutaen, til grundpillerne i en selvstændig stat. Derfor skal heller ikke vores retsvæsen overlades til de magtgale bureaukrater i Bruxelles, der vil gøre EU til en centraliseret enhed. Retsvæsenet skal forblive under demokratisk kontrol, og ændringer skal vedtages af de danske vælgere, ikke af EU eller EU-fanatiske politikere”


Hedvig2
Hedvig Vestergaard, ordfører for Radikalt EU-kritisk Netværk

Jeg stemmer NEJ, fordi:

”Demokratiet skal respekteres – derfor nej”

 

 

 

 

 


Ib Christensen
Ib Christensen, forhenværende medlem af Folketinget for Retsforbundet og af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU

Jeg stemmer NEJ, fordi:

“Danmark skal bevare sin selvbestemmelsesret over retspolitikken. Den vil blive overdraget til EU, hvis der stemmes ja. Derfor stemmer jeg nej”

 

 

 


poulgh1
Poul Gerhard Kristiansen, politisk ordfører og medlem af landsledelsen i Retsforbundet

Jeg stemmer NEJ, fordi:

”Jeg stemmer nej den 3. december, fordi jeg ikke ønsker demokrati, selvbestemmelse og retssikkerhed undergravet yderligere af glideturen hen imod EU’s union og EU-staten”

 

 

 


gunhild bach nielsen2
Gunhild Bach Nielsen, forhenværende amtsrådsmedlem i Nordjyllands Amt for Radikale Venstre

Jeg stemmer NEJ, fordi:

”For mig er demokrati og åbenhed af allerstørste betydning – og langt vigtigere end de usikre fordele, som bliver nævnt ved at afskaffe retsforbeholdet. Vores retspolitik skal altid kunne vedtages og ændres i Danmark. Og jeg ønsker ikke at afgive mere suverænitet til instanser i EU”

 

 


Skovmand1
Sven Skovmand, forfatter samt forhenværende medlem af Folketinget for Radikale Venstre og forhenværende medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU

Jeg stemmer NEJ, fordi:

”Jeg er medlem af den radikale hovedbestyrelse, men i modsætning til mit parti mener jeg, at det vil være yderst skadeligt for demokratiet at stemme ja den 3. december. Det betyder jo, at man fravælger den beskyttelse, som forbeholdet giver os over for, hvad EU kan finde på at gøre på det retspolitiske område. Derfor stemmer jeg nej.”


190-2213-Gustav-Sieg-Soerensen-1
Gustav Sieg Sørensen, ordfører i Radikalt EU-kritisk Netværk, næstformand for de nordjyske radikale, medlem af den radikale hovedbestyrelse

Jeg stemmer NEJ, fordi:

”EU skal ikke bestemme over lov og ret. Dansk retsind er nordisk og angelsaksisk.”

 

 

 

 

 


Johanne2
, Johanne Kristiansen, Retsforbundet

Jeg stemmer NEJ, fordi:

”Dansk retspolitik skal besluttes af demokratisk valgte politikere på Christiansborg og ikke af embedsmænd i Bruxelles. Tilvalgsordningen er i praksis en udsalgsordning, hvor politikerne stykke for stykke sender beslutningskompetence ud af landet. En afskaffelse af retsforbeholdet vil have store negative konsekvenser for vores retssikkerhed og for den demokratiske kontrol på retsområdet”


jan_kristoffersen1
Jan Kristoffersen, suppleant til Politisk Forum og folketingskandidat (Københavns Storkreds) for Alternativet

Jeg stemmer NEJ, fordi:

”Jeg vil, at Europa skal finde fælles løsninger på flygtninge- og immigrantsituationen, og støtter EU som et grønt fredsprojekt. Men jeg tror ikke på, at EU bliver grønnere, mere demokratisk eller mere humant, fordi Danmark deltager i en overstatslig retspolitik i EU. Derfor stemmer jeg nej den 3. december”


mette langdahl
Mette Langdal Kristiansen, Retsforbundet.

Jeg stemmer NEJ, fordi:

“Jeg er nervøs for, at ja-politikerne vil tillade, at mange flere retsakter flyttes over til EU – derfor stemmer jeg NEJ. Jeg er nervøs for alle de retsakter, som ligger og venter i EU – derfor stemmer jeg NEJ. Jeg er nervøs for, at det endnu en gang vil vise sig, at et ja vil føre mere med sig, end vi har fået at vide – derfor stemmer jeg nej.”