Svaret er Nej!

LMD
v. Lars Mollerup-Degn, formand for EU-modstand fra Midten

 

 

 

Om jeg tror, Lars Løkke har mandat til at give garantier, der ”holder til solen brænder ud”?stem nej stamp

– Svaret er NEJ, også den 3. december!

Om jeg tror, at forliget om at holde visse dele af retspolitikken på danske hænder, aldrig kan brydes eller opsiges?stem nej stamp

– Svaret er NEJ, også den 3. december!

Om jeg tror, Danmark vil blive et helle for organiseret kriminalitet, hvis vi har en parallelaftale med Europol i stedet for en tilvalgsordning?stem nej stamp

– Svaret er NEJ, også den 3. december!

Om jeg ønsker, at retten til at stille lovforslag om dansk retspolitik skal ligge hos EU-kommisionen i stedet for hos danske politikere i Folketinget?stem nej stamp

– Svaret er NEJ, også den 3. december!

Om jeg ønsker, at strafferammer i Danmark skal fastlægges i EU?stem nej stamp

Svaret er NEJ, også den 3. december!

Om jeg ønsker at overdrage beslutning om eksempelvis genindførelse af dødsstraf i Danmark til EU?stem nej stamp

– Svaret er NEJ, også den 3. december!

Om jeg ønsker, at EU skal bestemme den kriminelle lavalder i Danmark?stem nej stamp

– Svaret er NEJ, også den 3. december!

Om jeg mener, det er i orden, at EU kan pålægge danske myndigheder at efterforske sager i Danmark, som ikke er ulovlige her i landet?stem nej stamp

– Svaret er NEJ, også den 3. december!

Om jeg tror, de andre lande i Europol har nogen som helst interesse i at afvise indgåelse af parallelaftale med Danmark efter et nej?stem nej stamp

– Svaret er NEJ, også den 3. december!

Om der findes en fortrydelsespille, hvis vi senere ønsker at genindføre retsforbeholdet?stem nej stamp

– Svaret er NEJ, også den 3. december!

Om tilvalgsordningen også er en fravalgsordning, hvis vi senere vil trække politikområder tilbage til Folketinget?stem nej stamp

– Svaret er NEJ, også den 3. december!

Om det er rigtigt, at det kun er dele af retsforbeholdet, der ophæves ved et ja?stem nej stamp

– Svaret er NEJ, også den 3. december!

Om jeg synes, det styrker nærdemokratiet, at flytte suverænitet over retspolitikken fra Folketinget til EU?stem nej stamp

– Svaret er NEJ, også den 3. december!

Om jeg synes, det styrker retssikkerheden at Grundloven fremover skal underlægges EU’s overstatslige traktater?stem nej stamp

– Svaret er NEJ, også den 3. december!

Om jeg er i tvivl om, hvad jeg skal stemme?stem nej stamp

– Svaret er NEJ, også den 3. december!