Indkaldelse til generalforsamling 2016

Joined Hands19. november 2016

Kære medlem!

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

lørdag den 3. december 2016 kl. 15.30 – 17.00

på Café Stella, Kompagnistræde 18, 1. sal, 1208 København K

(i umiddelbar forlængelse af det offentlige møde kl. 13.00 – 15.15)

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Årsberetning
  3. Forelæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Godkendelse af budget
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af to formænd, en kasserer, samt herudover mindst 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Tænk gerne over nye forslag til bestyrelsen. Forslag hertil – kan også fremkomme på mødet – samt forslag i.h.t. pkt. 6 bedes senest lørdag den 26. november sendt til Lave: broch1@hotmail.com eller Lars: lars@mollerup-degn.dk

Betal gerne kontingent senest 1. december. Vort kontonummer er 9570-11806368. Giv meget gerne en ekstra gave, da vi kan se bunden på kassen.

Tegn også nye medlemmer til foreningen: Vi har brug for alle gode kræfter.

Mange hilsener og på gensyn

Bestyrelsen

Lave K. Broch, Lars Mollerup-Degn, Niels M. Uldall, Jesper Morville og Luise Hemmer-Pihl

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *